Badania termowizyjne maszyn


Zgodnie z przepisami, każdy właściciel firmy lub osoby nadzorujące hale produkcyjne czy inne miejsca, w których znajdują się maszyny, są odpowiedzialne za ich okresowe badania. Można to przyrównać do okresowych badań lekarskich pracowników – w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Badania pozwalają wykryć wszelkie usterki czy błędy w działaniu maszyn, które z biegiem czasu mogłyby doprowadzić do dużych awarii. To mogłoby wygenerować duże koszty w przypadku dłuższego przestoju maszyny, a nawet zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Dużą popularnością cieszą się ostatnio badania termowizyjne maszyn. W niektórych firmach jest to wręcz podstawowe narzędzie diagnostyczne. Badania termowizyjne maszyn cechują się tym, że przeprowadza się je stosunkowo łatwo, szybko i są bardziej efektywne w porównaniu do innych metod. Należy jednak pamiętać, że aby wyniki były miarodajne, trzeba je odpowiednio odczytać oraz zinterpretować. Bardzo ważną rolę i wpływ na pomiary mają warunki zewnętrzne, które panują podczas przeprowadzania badań. Pomiary przeprowadzane na hali, w pomieszczeniu z dużą przestrzenią dają odmienne wyniki od tych, które przeprowadzane są w małym pokoju i jeszcze inne od tych, które odbywają się na otwartej przestrzeni ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Najmniej komplikacji dostarczają badania termowizyjne maszyn, które przeprowadzane są w pomieszczeniach. Brak wiatru, stała wilgotność i temperatura utrzymana na podobnym poziomie podczas całego badania sprawia, że interpretacja wyników nie jest aż tak skomplikowana. Pomiary przeprowadzane na otwartej przestrzeni potrzebują zdecydowanie więcej skupienia i wiedzy, ponieważ wpływ na wyniki ma dużo czynników. Takie badania najlepiej przeprowadzać podczas bezwietrznej nocy ze stosunkowo dużym obciążeniem danej maszyny. Dzięki temu eliminujemy czynnik, który dość poważnie zniekształca pomiary – nasłonecznienie, które nawet rozporoszone przez chmury powoduje spore wahania temperatur na badanym obiekcie. Tak samo w przypadku deszczu i śniegu – znacznie zaniżają one temperaturę maszyny.

Sprawdź jeszcze: term-os.pl