Dwie części szkoleń

Każda firma cechuje się pewną specyfiką wykonywanych przez siebie czynności. W związku z tym zrozumiałe jest, że topografia poszczególnych zakładów, hal produkcyjnych czy też innych obiektów, w których odbywają się czynności zawodowe, będzie inna. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas szkoleń BHP w większości nowoczesnych zakładów pracy mamy do czynienia z dwiema formami szkoleń BHP. […]

Continue reading